ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ALBATROS SUITES NEA VRASNA IKE
ΕΔΡΑ: ΝΕΑ ΒΡΑΣΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β’ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ / ΦΑΙΑΚΩΝ, ΝΕΑ ΒΡΑΣΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 140609304000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.231.000,00 €

ΕΤΑΙΡΟΙ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ):

  • ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΪΝΑΣ (ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ 8, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54655)
  • ΣΑΡΑ ΛΑΪΝΑ (ΔΕΛΦΩΝ 191, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54655)
  • ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ ΝΟΫΖΕΡ (ΔΕΛΦΩΝ 191, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54655)
ΠΟΣΟΣΤΑ:  
  • ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΪΝΑΣ:                       45,207%
  • ΣΑΡΑ ΛΑΪΝΑ:                              45,207%
  • ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ ΝΟΫΖΕΡ:                 9,586%
ΜΕΡΙΔΙΑ:
  • ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΪΝΑΣ:                        556.500
  • ΣΑΡΑ ΛΑΪΝΑ:                               556.500
  • ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ ΝΟΫΖΕΡ:                118.000
ΕΙΔΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΑ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΑΛΕΞΗΣ ΛΑΪΝΑΣ